Palvelusopimusehdot, Tilaaminen

Palvelusopimusehdot       2016


1. Sopimusosapuolet

Palvelusopimuksen osapuolia ovat Tapaturva Oy (Tapaturva) ja yhtiö tai yksityinen henkilö (Asiakas), joka rekisteröityy käyttäjäksi Tapaturva Laki-kotisivulla www.tapaturva.fi/laki.  

2. Palvelun sisältö

Palvelusopimuksen kohteena on oikeus käyttää, lukea, tulostaa ja kopioida Tapaturva Laki-palvelun teksti- ja muuta materiaalia tekijänoikeudellisin rajoituksin.

Tapaturva Laki-palvelu sisältää Lakipykälistö-säädöskokoelman, joka sisältää Tapaturvan  asiantuntijoiden mielestä tärkeimmät Suomessa voimassaolevat työsuhteeseen ja työturvallisuuteen liittyvät säädökset. Vaihtoehtoisesti Asiakas voi sisällyttää palvelusopimukseen vain suppeamman, Työpykälät-säädöskokoelman, johon on kerätty työpaikalla nähtävänä pidettävät säädökset. Tämän lisäksi jokaisella Lakipykälistö-säädöskokoelman tilanneella Asiakkaalla on käyttöoikeus Tapaturva Laki-palvelun Soveltaminen & tulkinta -osioon, joka sisältää muun muassa neuvoja, ohjeita ja malleja siitä, miten säädöstä sovelletaan käytännössä.  

Teknisenä vaatimuksena palvelun toimivuudelle on nykyaikainen, web-standardeja noudattava selain. Selaimen eväste- eli cookies-toiminnon ja Java Scriptin on oltava käytössä.

3. Sopimuksen syntyminen

Palvelusopimus on syntynyt Tapaturvan ja Asiakkaan välille silloin, kun Asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen sähköpostitse Tapaturvalta. Rekisteröityessään Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan palvelusopimusehtoja sekä vahvistaa tutustuneensa Info-osion sisältöön ja ohjeistukseen. Tapaturva pidättää oikeuden olla tekemättä sopimusta Asiakkaan kanssa.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, ettei käyttäjätunnusta ja salasanaa käytetä oikeudettomasti. Epäillessään mahdollista väärinkäyttöä on Asiakkaan ilmoitettava tästä Tapaturvalle ja käyttäjätunnus ja salasana muutetaan viipymättä. 

Asiakkaan on huolehdittava yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan henkilökohtaiseen, työpaikkaan tai liiketoimintaan liittyvään käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan ja käyttötunnusta salasanoineen kolmannen osapuolen käyttöön.

Asiakas vastaa niistä Tapaturvan tai kolmannen osapuolen kärsimästä vahingosta, joka aiheutuu Asiakkaan käyttäjätunnusten väärinkäytöstä, palvelusopimuksen rikkomisesta tai muusta Tapaturva Laki-palveluun liittyvästä lain tai hyvän tavan vastaisesta toiminnasta.

5. Käyttöoikeudet

Tapaturva Laki-palvelun käyttöoikeuksia on kahdenlaisia. Pääkäyttäjällä on Tapaturva Laki-palvelun hallinnollinen vastuu. Pääkäyttäjällä on oikeus muuttaa asiakastietoja ja tilausta ja muokata Laki-palvelun toimintoja. Pääkäyttäjä voi tilata käyttäjätunnuksia alikäyttäjille. Lisäkäyttäjillä on lukuoikeus Tapaturva Laki-palvelun sisältöön. Pää- ja lisäkäyttäjillä on omat sisäänkirjautumistunnukset. Kohdassa 4 mainitut velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia käyttäjiä.

6. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 12 kuukautta rekisteröitymispäivästä.

7. Hinnasto ja laskutus

Tapaturva Laki-palvelun hinnasto vahvistetaan aina kalenterivuosittain. Tilauksen laskutuskausi on 12 kuukautta ja laskutetaan laskutuskauden alussa. Lasku lähetetään Asiakkaan valinnan mukaisesti joko pääkäyttäjän sähköpostiin tai ilmoitettuun postiosoitteeseen. Maksuehto on 30 päivää netto. Tapaturva pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin kesken kalenterivuoden.

8. Sopimuksen päättyminen

Sopimus voi päättyä laskutuskauden loputtua tai sopimuksen purkamiseen sopimusrikkomuksen johdosta. Sopimusosapuolet voivat irtisanoa tilauksen viimeistään 30 päivää ennen laskutuskauden päättymistä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen laki@tapaturva.fi tai vastaavasti pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen.

Tapaturvalla on oikeus poistaa käyttäjätunnus ja salasana käytöstä välittömästi sopimuksen purkamiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen tultua ilmi ja ryhtyä mahdolllisesti muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tällainen sopimusrikkomus on muun muassa laskun maksamatta jättäminen yhden maksuhuomautuksen jälkeen.

9. Tekijänoikeus

Tapaturva Oy:llä on tekijänoikeuslain mukainen oikeus määrätä Lakipykälistö-, Työpykälät- ja Soveltaminen & tulkinta-osioiden sisältämästä materiaalista, jonka se on laatinut, kerännyt, muokannut ja toimittanut Tapaturva Laki-palvelun osaksi ja siihen sopivaksi. Materiaalia saa tulostaa ja kopioida palvelun käyttötarkoitusten (kohta 4) mukaisesti. Palvelun sisällön laiton ja muutoin hyvän tavan vastainen käyttö, kopiointi ja julkaiseminen on sopimusrikkomus ja johtaa sopimuksen purkamisen lisäksi vahingonkorvausvelvollisuuteen.

10. Vastuuvapaus

Palvelun sisältämä materiaali vastaa parhaalla mahdollisella tavalla virallisia, saatavissa olevia tietoja voimassaolevasta lainsäädännöstä ja muista säädöksistä, mutta niiden täydellistä paikkansapitävyyttä ja ajantasaisuutta ei voida taata. Soveltaminen & tulkinta-osio sisältää Tapaturva Oy:n asiantuntijoiden suosituksia säädösten soveltamisesta käytännössä. Tapaturva Oy ei vastaa tämän palvelun käyttäjälle palvelun käyttöön liittyvistä, sen virheellisyyksistä tai siitä muuten mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Tapaturva ei vastaa palvelun tai tietoliikenneyhteyksien käyttökatkoista tai toimimattomuudesta, ylivoimaiseen esteeseen (force majeure) liittyvistä tai muista odottamattomista syistä johtuvista vahingoista. Tapaturva vastaa sopimusrikkomukseensa liittyen ainoastaan Asiakkaan välittömistä vahingoista ja vastuu rajoittuu voimassaolevan ja Asiakkaan yhden laskutuskauden mukaiseen hintaan.

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sitä koskevat riitaisuudet, mikäli osapuolten välisissä neuvotteluissa ei ole saavutettu sovintoa, ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.

12. Muuta

Tapaturva Oy:lla on oikeus muuttaa palvelun rakennetta, sisältöä, ulkoasua ja teknisiä vaatimuksia sekä näitä sopimusehtoja yksipuolisesti tarpeen vaatiessa. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan  etukäteen Asiakkaalle sähköpostitse.

Rekisteröityessään Asiakas antaa Tapaturvalle luvan käyttää tietojaan henkilötietolain ja Tapaturvan tietosuojaperiaatteiden määrittelemässä laajuudessa.


Tilaaminen

Katso kohta Rekisteröityminen.